اخذ پاسپورت ترکیه

آپارتمان در استانبول

اخذ اقامت و پاسپورت ترکیه

ما بهترین خدمات جهت خرید آپارتمان، اجاره آپارتمان، اخذ اقامت، اخذ شهروندی و پاسپورت ترکیه، خرید مغازه یا خانه، ثبت شرکت، افتتاح حساب بانکی، تجهیز آپارتمان و کلیه امور مهاجرتی و سرمایه گذاری را در استانبول به شما ارایه میدهیم. جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

از 150 هزار لیر

SH643

سوئیت 150.000 لیر یکخوابه 220.000 لیر دوخوابه 380.000 لیر

Istanbul-Esenyurt

از 200 هزار لیر

SO690

یکخوابه 200.000 لیر دوخوابه 290.000 لیر سه خوابه 360.000 لیر

Istanbul-Esenyurt

از 225 هزار لیر

FL742

یکخوابه 225.000 لیر دوخوابه 410.000 لیر سه خوابه 625.000 لیر

Istanbul-Esenyurt

از 250 هزار لیر

DE108

یکخوابه 250.000 لیر دوخوابه 395.000 لیر سه خوابه 515.000 لیر

Istanbul-Beylikdüzü

از 260 هزار لیر

KE758

یکخوابه 260.000 لیر دوخوابه 345.000 لیر سه خوابه 445.000 لیر

Istanbul-Esenyurt

از 260 هزار لیر

SE768

یکخوابه 260.000 لیر دوخوابه 430.000 لیر سه خوابه 505.000 لیر

Istanbul-Esenyurt

از 290 هزار لیر

BA222

یکخوابه 290.000 لیر دوخوابه 405.000 لیر سه خوابه 580.000 لیر

Istanbul-Esenyurt

از 300 هزار لیر

FI443

یکخوابه 300.000 لیر دوخوابه 430.000 لیر سه خوابه 615.000 لیر

Istanbul-Esenyurt

از 320 هزار لیر

SE204

یکخوابه 320.000 لیر دوخوابه 440.000 لیر سه خوابه 605.000 لیر

Istanbul-Esenyurt

از 320 هزار لیر

BI352

یکخوابه 320.000 لیر دوخوابه 380.000 لیر سه خوابه 445.000 لیر

Istanbul-Esenyurt

از 320 هزار لیر

WE286

یکخوابه 320.000 لیر دوخوابه 470.000 لیر سه خوابه 590.000 لیر

Istanbul-Esenyurt

از 320 هزار لیر

HE117

یکخوابه 320.000 لیر دوخوابه 480.000 لیر سه خوابه 700.000 لیر

Istanbul-Esenyurt

از 330 هزار لیر

ZI771

  دوخوابه 330.000 لیر سه خوابه 495.000 لیر

Istanbul-Esenyurt

از 350 هزار لیر

MA320

یکخوابه 350.000 لیر دوخوابه 690.000 لیر سه خوابه 1.190.000 لیر

Istanbul-Esenyurt

از 380 هزار لیر

MI125

یکخوابه 380.000 لیر دوخوابه 470.000 لیر سه خوابه 550.000 لیر

Istanbul-Esenyurt

از 380 هزار لیر

EV226

  دوخوابه 380.000 لیر سه خوابه 470.000 لیر

Istanbul-Esenyurt

از 400 هزار لیر

ME109

یکخوابه 400.000 لیر دوخوابه 640.000 لیر سه خوابه 990.000 لیر

Istanbul-Sancaktepe

از 410 هزار لیر

BA221

یکخوابه 410.000 لیر دوخوابه 605.000 لیر سه خوابه 700.000 لیر

Istanbul-Esenyurt

از 480 هزار لیر

MI722

یکخوابه 480.000 لیر دوخوابه 790.000 لیر سه خوابه 1.250.000 لیر

Istanbul-Bağcılar

از 510 هزار لیر

TE476

یکخوابه 510.000 لیر دوخوابه 680.000 لیر سه خوابه 1.060.000 لیر

Istanbul-Küçükçekmece

از 550 هزار لیر

NI258

یکخوابه 550.000 لیر دوخوابه 740.000 لیر سه خوابه 935.000 لیر

Istanbul-Yenibosna

از 580 هزار لیر

SA492

دوخوابه 580.000 لیر سه خوابه 1.000.000 لیر چهارخوابه 1.100.000 لیر

Istanbul-Beylikdüzü

از 630 هزار لیر

VI452

  دوخوابه 630.000 لیر سه خوابه 840.000 لیر

Istanbul-Avcılar

از 630 هزار لیر

EL450

یکخوابه 630.000 لیر دوخوابه 960.000 لیر سه خوابه 1.500.000 لیر

Istanbul-Kadıköy

از 660 هزار لیر

ES354

دوخوابه 660.000 لیر سه خوابه 940.000 لیر چهارخوابه 980.000 لیر

Istanbul-Başakşehir

از 660 هزار لیر

PR631

سوئیت 660.000 لیر یکخوابه 715.000 لیر دوخوابه 900.000 لیر

Istanbul-Küçükçekmece

از 650 هزار لیر

TO955

یکخوابه 650.000 لیر دوخوابه 850.000 لیر سه خوابه 1.200.000 لیر

Istanbul-Küçükçekmece

از 690 هزار لیر

GO756

دوخوابه 690.000 لیر سه خوابه 880.000 لیر چهارخوابه 1.050.000 لیر

Istanbul-Avcılar

از 735 هزار لیر

KO627

یکخوابه 735.000 لیر دوخوابه 1.200.000 لیر سه خوابه 1.680.000 لیر

Istanbul-Sarıyer

از 845 هزار لیر

DE156

دوخوابه 845.000 لیر سه خوابه 1.500.000 لیر چهارخوابه 3.000.000 لیر

Istanbul-Beylikdüzü

از 895 هزار لیر

LE653

یکخوابه 895.000 لیر دوخوابه 1.100.000 لیر سه خوابه 1.180.000 لیر

Istanbul-Eyüp

از 910 هزار لیر

NP230

یکخوابه 910.000 لیر دوخوابه 1.070.000 لیر سه خوابه 1.560.000 لیر

Istanbul-Bağcılar

از 980 هزار لیر

CA524

  دوخوابه 980.000 لیر سه خوابه 1.120.000 لیر

Istanbul-Küçükçekmece

از 1 میلیون لیر

NL369

سوئیت 1.180.000 لیر یکخوابه 1.430.000 لیر دوخوابه 1.880.000 لیر

Istanbul-Şişli

از 2.5 میلیون لیر

NU523

یکخوابه 2.570.000 لیر دوخوابه 3.210.000 لیر سه خوابه 6.600.000 لیر

Istanbul-Şişli

از 320 هزار لیر

HE117

یکخوابه 320.000 لیر دوخوابه 480.000 لیر سه خوابه 700.000 لیر

Istanbul-Esenyurt

کلیه امور خود را در ترکیه به ما بسپارید و با مشاوره خوب ما، بهترین گزینه را انتخاب کنید.

پرچم ترکیه

منتظر تماس شما هستیم

نشانی شرکت

No.510, 27 Floor, C Block, Zafar Mahalesi

Sembol Building, Esenyurt.

Istanbul-Turkey 34513

تلفن تماس

+90 531 201 49 41

شبکه های اجتماعی

     

موقعیت مکانی در نقشه

آدرس آژانس املاک در استانبول
اقامت ترکیه

Nafas Istanbul © All Rights Reserved.

لینک های کاربردی: